Veřejná zakázka: Náměstí T.G. Masaryka v Chotěboři

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 259
Systémové číslo: P18V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-003049
Datum zahájení: 27.11.2018
Nabídku podat do: 17.12.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náměstí T.G. Masaryka v Chotěboři
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou stavební práce zahrnující:
ad 1) Stavba zahrnuje rekonstrukci silničních komunikací a chodníků na náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři. V rámci rekonstrukce dále dojde k výměně stávajících označníků autobusových zastávek, doplnění 3ks přístřešků opatřených informačními deskami a 2 lamp osvětlujících přechody pro chodce.
Dále stavba řeší rozebrání kamenných segmentů kašny a jejich restaurování, přemístění elektroinstalace a vybudování provozní šachty pro novou technologii kašny.

ad 2) Vodovodní řad: Technické řešení spočívá v rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu z potrubí z tvárné litiny třídy C40, s povrchem NATURAL, spoji STANDARD a zámkovými spoji STANDARD Vi v délce 217 m. Spojování trub a tvarovek bude pomocí hrdel, případně přírubových spojů se šrouby. Přechody mezi PVC a litinou budou provedeny pomocí ORION spojky SUPA/MAXI, stejným způsobem budou provedeny i napojení na stávající vodovodní řady z litiny DN 100 a DN 80.

Kanalizace: V rámci rekonstrukce kanalizace jsou řešeny dva úseky kanalizace na náměstí T.G.M. při jeho jižní straně. Gravitační stoková síť tohoto objektu je navržena z trub hrdlových kameninových hladkých DN 300 v celkové délce 35 m v obecních komunikacích z dlažebních kostek. Pro napojení jednotlivých nemovitostí budou na kanalizaci osazeny odbočky DN 150 (200) mm, v případě uložení potrubí v komunikacích bude řešeno odbočení pro kanalizační přípojky. Kanalizace bude dle podélného profilu a vzorového uložení usazena do betonového lože, aby bylo dosaženo maximálního zabezpečení před nepříznivými vlivy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO CHOTĚBOŘ
 • IČO: 00267538
 • Poštovní adresa:
  Trčků z Lípy 69
  58301 Chotěboř
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 224091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chotebor.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky