Veřejné zakázky Města Chotěboř

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chotěboř.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TELES - sběrný dvůr SO 02 - výstavba haly
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 04.10.2021 12:00
Kino Chotěboř č.p. 256, Zázemí pro účinkující - dokončení stavební části
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2021 20.09.2021 13:00
PD rozšíření sportovního areálu u ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 16.08.2021 14:00
všechny zakázky