Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Náměstí T.G. Masaryka v Chotěboři
Odesílatel Zdenka Pospíchalová
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 10:00:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz:
Chápe uchazeč správně, že
- zadavatel nepožaduje nabídku jako celek podepsat platným elektronickým podpisem?
- že plná moc pro osobu, která nabídku podepisuje, nemusí být v elektronické konverzi ale stačí prostá kopie jako součást nabídky?

Odpověď:
- Zadavatel požaduje podepsat nabídku platným elektronickým podpisem.
- Zadavatel požaduje, aby plná moc byla ve formě zkonvertovaného originálu nebo v elektronicky podepsané formě, a to na základě požadavku v zadávací dokumentace viz "originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče".
Ing. Pospíchalová