Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TELES - sběrný dvůr SO 02 - výstavba haly
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 04.10.2021 12:00
Kino Chotěboř č.p. 256, Zázemí pro účinkující - dokončení stavební části
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2021 20.09.2021 13:00
Rekonstrukce chodníku a vybudování nového chodníku a zpevněných ploch v ulici Žižkova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 16.08.2021 15:00
PD rozšíření sportovního areálu u ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 16.08.2021 14:00
ZŠ Smetanova č.p. 745 - vybudování strukturované datové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 21.06.2021 15:00
Dětské hřiště v ulici Bahenní na parc. č. 3858/2 - etapa 1. (participativní rozpočet)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 21.06.2021 16:00
Základní umělecká škola v Chotěboři č.p. 322 - oprava sanačními omítkami
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 31.05.2021 13:00
ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř
podlimitní Zadáno 30.04.2021 21.06.2021 13:00
Chotěboř - oprava výtluků v komunikacích technologií ITHR
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 03.05.2021 14:00
PD Modernizace a stavební úpravy komunikace ulic Tyršova a Železnohorská
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 03.05.2021 14:30
Střížov – oprava podlahy v sále budovy samosprávy č.p. 86
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 13:00
Nové parkovací plochy na náměstí T.G. Masaryka v Chotěboři
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 12.04.2021 15:00
Rekonstrukce komunikace Sladovnická, Klášterní a vybudování prostranství před ZŠ Buttulova
podlimitní Zadáno 28.08.2020 21.09.2020 12:00
Chotěboř, ZŠ Buttulova - sportovní hřiště, parc. č. 309/1, 310, 311, 312, 313/1 v ul. Na Hlavaticích
podlimitní Zadáno 21.07.2020 17.08.2020 09:00
PD Revitalizace sídliště Březová - Severní v Chotěboři
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 27.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››