Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TELES - sběrný dvůr SO 02 - výstavba haly
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 04.10.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016