Profil zadavatele: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.

  • Název: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
  • IČO: 25999729
  • Adresa:
    Sokolohradská 167
    583 01 Chotěboř
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chotebor.cz/profile_display_95.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení