Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení ZŠ Smetanova č.p. 745 - oprava střechy a říms
Odesílatel Jan Polivka
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2022 10:43:07
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení,
v příloze zasílám Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a Zprávu o hodnocení nabídek.

S pozdravem
Jan Polívka


Přílohy
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 02.03.2022.pdf (55.71 KB)
- Zpráva o hodnocení nabídek č. 2 ze dne 07.03.2022.pdf (56.63 KB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (1).pdf (52.06 KB)