Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření sběrného dvora odpadů ve městě Chotěboř
Odesílatel Václav Průša
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2019 14:56:50
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel dne 12.9.2019.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (309.46 KB)
- Příloha 5 Položkový rozpočet - AKTUÁLNÍ.xls (164.50 KB)