Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické bezpečnosti v čp. 69, Trčků z Lípy, Chotěboř včetně silnoproudých rozvodů
Odesílatel Dita Benáková
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 09:37:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje znění Oznámení, a to konkrétně v bodě 1.1 Předmět plnění veřejné zakázky - viz příloha.


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace č. 1.pdf (78.18 KB)