Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Junior DDM – SVČ č.p. 793, k.ú. Chotěboř – stavební úpravy interiéru 2.NP - komunitní centrum
Odesílatel Zdenka Pospíchalová
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 12:11:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zasílám upřesnění zadávací dokumentace.
S pozdravem
Ing. Pospíchalová


Přílohy
- Doplnění zadávací projektové dokumentace projektant.pdf (43.36 KB)