Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř
Odesílatel Václav Průša
Organizace odesílatele MĚSTO CHOTĚBOŘ [IČO: 00267538]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2017 16:44:59
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změněné části zadávací dokumentace v souborech uvedených v sekci veřejné dokumenty.
Změny se týkají
- termínu podávání nabídek
- termínu otevírání obálek
- technické specifikace pro část 3 - Dieselagregát
- cenového rozpočtu stavebních úprav pro část 3 - Dieselagregát
ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.